DOWNLOAD Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Generelt om os

PALMYRA Naser Khaders Kulturrejser ApS 
CVR 43 26 38 62
E-mail: info@palmyrarejser.dk
Telefon: +45 50708503

Bestilling af rejse

-    Bestilling af rejsen kan ske online, mundtlig eller skriftligt.
-    Når depositum er indbetalt, er aftalen bindende.
-    Når rejsen er betalt, er tilmelding bindende for Palmyra Rejser.
-    Ved tilmelding accepteres de oplyste vilkår for rejsen, som er femsendt eller henvist til på www.palmyrarejser.dk
-    Det er rejsendes eget ansvar at være bekendt med offentlige tilgængelige informationer om klimamæssige forhold på rejsemålet

Rejsearrangement

Alle rejser er arrangeret af PALMYRA Kulturrejser i samarbejde med flyselskaber, lokale agenter, hoteller og andre arrangører.

Pris og Program

På rejseplanen/rejseprogrammet vil det fremgå, hvad prisen inkluderer, og hvad der er aftalt. Priser der opgives på hjemmesiden er gældende for to personer i delt dobbeltværelse. Hvis du rejser alene, vil der være et eneværelsestillæg.

Ved indtjekning følges internationale regler. Det betyder, at indtjekning først kan garanteres kl. 15.00. Udtjekning foregår som regel kl. 12.00 på afrejsedagen. Hvis du ønsker at tjekke ud senere, aftales det direkte med receptionen på hotellet. Der kan forekomme gebyr, som den rejsende afholder. PALMYRA Kulturrejser kan ikke drages til ansvar, hvis det ikke er muligt at beholde værelset efter kl. 12.00 på afrejsedagen.

Gebyr ved ekstra ydelser

PALMYRA Kulturrejser forbeholder sig ret til at opkræve gebyr af ekstra ydelser som f.eks. fremsendelse af kopi af vouchers, flybilletter eller tilsvarende. Ved hjælp til visumansøgning, registrering af bonuskortnummer osv. opkræves der ligeledes gebyr.

Betalingsbetingelser

Depositum: Ved tilmelding af rejse betales 4.000 kr. pr. person.

Slutbetaling: Restbeløbet skal betales til PALMYRA Kulturrejser senest 70 dage før afrejse, med mindre andet er skrevet/anført i programmet/på fakturaen.

Billetter og rejsedokumentation fremsendes ca. 14 dage før afrejsen.

Ved rejser i jul/nytår eller ved andre højtider/begivenheder kan fristen for slutbetalingen falde tidligere end 70 dage før afrejsen grundet ændrede krav fra eksterne samarbejdspartnere som f.eks. hoteller, flyselskaber mv.

Betaling: PALMYRA Kulturrejser tilbyder betaling via bankoverførsel til konto i Danske Bank reg.nr. 3409 Konto nr. 13449791. Gebyr for overførsel afholdes af den rejsende.

Skatter og afgifter

Alle lokale skatter og afgifter er som udgangspunkt med i rejsens pris. Det gælder også en udvidet ansvarsforsikring, som PALMYRA Kulturrejser tegner til alle gæster gennem Gouda Rejseforsikring samt et gebyr til Rejsegarantifonden.

I enkelte lande opkræves der dog lokale lufthavnsafgifter, som betales ved check-in af kunden. Der opkræves Resort fee på en del hoteller samt overnatningsskat i f.eks. Italien, Grækenland og De Forenede Arabiske Emirater. Disse fees afregnes af den rejsende direkte til hotellet ved afrejse. Hvert land kan suverænt og uden eller med kort varsel indføre skatter og afgifter, der ligger uden for PALMYRA Kulturrejsers viden. Disse fees, skatter og afgifter skal kunden afholde og kan ikke kræves refunderet.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom

Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring hos et forsikringsselskab, hvor man er dækket ved aflysning som følge af akut sygdom eller dødsfald.
PALMYRA Kulturrejser anbefaler en afbestillingsforsikring gennem Gouda Rejseforsikring.

Kundens ændring af rejsen

Den rejsende kan ændre sin rejse op til 71 dage før afrejse mod et gebyr på. 2.500 kr. pr. person. Ønskes rejsen ændret senere end de 70 dage før afrejse, betragtes det som en afbestilling og bestilling af ny rejse.

Afbestillingsregler

Fra 71 dage før afrejsen:
-    Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum

Fra 70 dage til og med 31 dage før afrejse:
-    50 % af rejsens pris refunderes

Fra 30 dage og indtil afrejse:
-    Rejsens pris refunderes ikke

Såfremt flybilletter, hotelreservationer eller andet har strengere afbestillingsbetingelser, vil dette fremgå i programmet og/eller på fakturaen.

Overdragelse af rejse

Det er ikke muligt at overdrage rejsen til andre, pga. regler hos PALMYRA Kulturrejsers leverandører.

Den rejsendes pligter

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum er det den rejsendes pligt at kontrollere, at rejsebevis er korrekt og i overensstemmelse med den rejsendes ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i passet og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn på flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet, ellers kan man risikere at blive afvist ved check-in i skibs- og lufthavne. Det er den rejsendes forpligtigelse at læse samtlige dokumenter, der bliver tilsendt fra PALMYRA Kulturrejser.

PALMYRA Kulturrejser påtager sig intet ansvar for de følger, som ukorrekte/mangelfulde oplysninger kan medføre før, under og/eller på rejsen. I dag kræver de fleste flyselskaber ikke genbekræftelse af flybilletter, men det er den rejsenes pligt, at holde sig opdateret om reglerne for flyselskabets krav om genbekræftelse. Du kan altid få svar og hjælp til dette hos vores lokale agenter på destinationerne.

Pas, Visum og Vaccinationer

Du skal være opmærksom på, at nogle lande kræver, at dit pas er gyldigt i seks måneder ud over rejsens varighed. Hvilke regler der gælder netop for dit rejsemål, kan du se på udenrigsministeriets hjemmeside. http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

Det er den rejsendes eget ansvar at gøre sig bekendt med eventuelle ændringer i disse krav inden afrejsen. For oplysninger om vaccinationer henvises til egen læge.

PALMYRA Kulturrejser oplyser kun om visumkrav, der gælder for danske statsborgere. Andre landes statsborgere skal selv sørge for at gøre sig bekendt med visumkrav til det/de land/lande, som rejsen går til. PALMYRA Kulturrejser påtager sig intet ansvar grundet manglende visum, vaccinationer eller pas, der er ugyldigt eller udløbet. I flere lande er det et krav, at der i passet findes minimum to tomme sider ved siden af hinanden ved indrejse.

Ved rejsendes udeblivelse

Hvis den rejsende ikke møder op til udrejse eller hjemrejse på angivet tid og sted, eller hvis den rejsende ikke kan gennemføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, kan den rejsende ikke få refunderet hele eller dele af rejsen. Ønsker den rejsende under rejsen ikke at benytte sig af en eller flere af bestilte ydelser, kan den rejsende ikke få refunderet denne/disse ydelse/ydelser.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor rejselederen, luftfartselskabet, hotellet eller PALMYRA Kulturrejsers lokale samarbejdspartner/agent på destinationen, mens rejsende opholder sig der. Hvis fejlen eller manglen ikke afhjælpes med det samme, kan PALMYRA Kulturrejser kontaktes på sms eller e-mail. Hvis der mod forventning ikke hurtigt er blevet fundet en afklaring på fejl/mangler, er det den rejsendes pligt at få bevis på reklamationen. Manglende bevis for reklamation vil medføre tab af retten til senere at klage til PALMYRA Kulturrejser. Eventuel klage skal fremsendes til PALMYRA Kulturerejser senest 14 dage efter hjemkomst. PALMYRA Kulturrejser er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 3456. Hvis klagen ikke kan løses til den rejsendes tilfredshed, kan den rejsende indbringe sagen for Rejseankeklagenævnet.

PALMYRA Naser Khaders Kulturrejser ApS ansvar

PALMYRA Kulturrejser er som anført i Pakkerejseloven teknisk arrangør, og er ansvarlig for at gennemføre pakkerejser i henhold til informationer, der fremgår af fremsendte program, eventuelle andre rejsedokumenter udstedt af PALMYRA Kulturrejser samt på www.palmyrarejser.dk.

Hvis dele af den rejsendes rejsearrangement er købt af anden udbyder, rejsebureau eller flyselskab, er PALMYRA Kulturrejser ikke ansvarlig for denne del af rejsen/arrangement.

PALMYRA Kulturrejser aflysning eller ændring

PALMYRA Kulturrejser kan på grupperejser annullere disse grundet manglende tilmelding. PALMYRA Kulturrejser må annullere rejsen op til 21 dage før afrejse. Den rejsende kan tilbydes en erstatningsrejse, men ønskes dette ikke, har den rejsende krav på tilbagebetaling af rejsen.

PALMYRA Kulturrejser har ret til at foretage ændringer i en grupperejse grundet manglende tilmelding eller andre årsager, som kan have indflydelse på rejsens kvalitet. Hvis den rejsende herefter ikke ønsker at deltage, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Prisændringer

PALMYRA Kulturrejser forbeholder sig ret til at hæve prisen på pakkerejsen efter indgåelse af aftalen, hvis der sker ændringer i skatter, afgifter, brændstofpriser, transportomkostninger, lufthavnsomkostninger mv.

PALMYRA Kulturrejser forbeholder sig endvidere ret til at hæve prisen på pakkerejsen, ved betydelige valutaændringer brugt til kalkulering af rejsens pris. En prisændring vil hurtigst muligt og senest 21 dage før afrejse blive meddelt den rejsende. Hvis prisstigningen er mere end 10 % af rejsens pris, kan den rejsende afbestille rejsen og få det indbetalte beløb retur. Sker der ændringer i nedadgående retning, kan den rejsende ikke kræve prisnedsættelse.

Persondata

Vi opbevarer og behandler dine persondata for bl.a. at kunne gennemføre din rejse. Dine data vil ikke blive videregivet til andre aktører og vil blive behandlet sikkert efter persondataloven.

Rejseforsikring

Rejseforsikring er ikke inkluderet i rejsens pris. Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. PALMYRA Kulturrrejser anbefaler en rejseforsikring gennem Gouda Rejseforsikring.

Øvrigt

Der tages forbehold for trykfejl.

Kontaktformular - har du spørgsmål?


Hvad kan vi hjælpe dig med? Skriv til os direkte i denne formular.
Vi bestræber os på at svare inden for 24 timer.
Vi glæder os til at høre fra dig.